Korzyści

Redukcja liczby zgłoszeń w Help Desk i obsłudze klienta nawet o 80%

  • Redukuj liczbę zgłoszeń przez moduł bazy wiedzy, czy katalogu usług, dzięki którym to użytkownicy końcowi samodzielnie rozwiążą swoje często powtarzające się problemy i zamówią potrzebne usługi,
  • Zmniejszaj przestoje infrastruktury i zwiększaj dostępność usług IT dzięki analizom wpływuproblemów i incydentów oraz wybór optymalnego czasu instalacji aktualizacji i nowego oprogramowania
  • Zwiększ wykorzystanie infrastruktury IT dzięki hierarchicznemu rejestrowi zasobów i lokalizacji oraz planowaniu prac
  • Usprawniaj kontakt z użytkownikami dzięki możliwości samodzielnego i bezpłatnego zgłaszania problemów, chatu z konsultantem, (także mobilnie) możliwości pomocy poprzez zdalny pulpit oraz automatycznej komunikacji opartej o szablony wiadomości
  • Usprawniaj pracę Help Desk i działu obsługi klienta dzięki ustaleniu optymalnego przepływu pracy w organizacji (analiza czasu reakcji, najczęstszych problemów) i mechanizmom pilnującym ustalone czasy reakcji takim jak wskaźniki wydajności, czy powiadomienia email ostrzegające o zbliżającym się przekroczeniu ustalonych czasów reakcji
  • Planuj i raportuj prace oraz rozwijaj zarządzanie dzięki gromadzeniu spójnych danych i możliwości ich analizy. 

Wsparcie dla działu IT i obsługi klienta

CUW, Help Desk, obsługa klienta Service Desk

System Control Desk Express wspiera zwłaszcza:

  • Właścicieli organizacji w wyraźnym obniżeniu kosztów zarządzania usługami zarówno zlecanymi wewnątrz organizacji (Help Desk) jaki i na zewnątrz (obsługa klientów Service Desk).
  • Pracowników Centrum Usług Wspólnych (CUW) w standaryzacji zamawianych usług, automatyzacji procesu ich zamawiania i komunikacji z obsługiwanymi podmiotami
  • Pracowników Help Desk i obsługi klienta w intuicyjnej obsłudze zgłoszeń i raportowania oraz możliwości automatyzacji reakcji na powtarzające się zgłoszenia

Nasz zespół

AIUT to nie tylko IT. To ogromna wiedza i doświadczenie płynące z projektów automatyki, robotyki i telemetrii (sprawdź na aiut.com) .Implementacją rozwiązań IT zajmuje się dział ponad 30 specjalistów IT stale podnoszący swoje kwalifikacje co gwarantuje sukces twojego przedsięwzięcia.

+ 25
Ponad 25 lat doświadczenia
+ 30
Ponad 30 specjalsitów
+ 50
ponad 50. Certyfikatów IBM
+ 1000
Wdrożenie ponad 1000 projektów